ETİD Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği

    ETİD ELEKTRONİK TİCARET İŞLETMELERİ DERNEĞİ

    Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği- ETİD, 2007 yılında e-ticaret sektöründeki öncü firmalar tarafından sektörün büyümesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemelerin sağlanması, firmaların ve hedef kitlenin sektör ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.