Politika ve İlkeler

  POLİTİKA VE İLKELER

  En değerli kaynağımızı çalışanlarımız oluşturmaktadır. Bu kaynağı, her bir bölümde çalışan başlangıç ve en üst düzey yöneticilik pozisyonlarına kadar farklı yeteneklere ve deneyimlere sahip bireylerden oluşan bir insan kaynakları havuzu oluşturuyor; bu nedenle birlikte inşa ettiğimiz bu “yapı” yı şirketimizin önemli bir varlığı olarak değerlendiriyoruz.  Bizleri geleceğe dair en fazla heyecanlandıran konulardan birisi de bu yapının geleceğimize önemli bir ışık tutuyor olmasıdır.

  İnsan kıymetlerimizi seçerken gösterdiğimiz özeni, gelişim programlarında da sürdürmekteyiz. Bu programlar çalışanlarımızın takım anlayışı içinde samimi ve birlikte hareket edebilme, öneriler geliştirme ve gerçekçi karar verebilme becerilerini geliştirmektedir. Mükemmeli yakalamak ve kalıcı başarıyı devam ettirebilmek için çalışanlarımızın yaptıkları işi sadece bir iş veya kariyer olarak değil aynı zamanda büyük bir tutku olarak görmelerini hedefliyoruz.

  İnsan kaynakları politikamız yalnız Viem Yatırım şirketleri için değil, hayat boyu değişen, gelişen ve başaran herkesin geleceğini de güvenceye altına almaya yöneliktir. Viem olarak 1988 yılında kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetlerimiz, insan gelişimine yaptığımız yatırımın bir diğer yüzünü oluşturmaktadır.

  Kısacası Viem, dayanışma ve işbirliğinin hakim olduğu bir çalışma ortamında, ortak akıl ve ortak üretkenlik ile yücelmeyi hedefleyen 3500’ü aşkın çalışandan oluşan büyük bir ailedir. En büyük kalitemiz ailemiz ve en önemli yatırımımız insana yaptığımız yatırımdır.

  GELİŞTİRME PROGRAMLARI
  Viem’deki anlayışımız, çalışanlarımıza hem yaşam boyu profesyonellik algılarını ve kariyer gelişimlerini desteklemek hem de kişisel gelişimlerine katkılar sağlayabiliyor olmaktır.
  Bu anlamda “Tekzen akademi olarak biz işi nasıl yaptığımızı yeniden tanımlayan liderler yetiştiriyoruz.
  BU FARKINDALIKLA İLKELERİMİZ

  • Mevcut durumu sorgulayıp daha mükemmele ulaşmak için yenilikçi olmak.,
  • Somut ve gerçekçi bilgiler ışığında kararlı olabilmek,
  • Yaşam boyu kişisel ve düşüncesel bir merakla daima öğrenme arayışında olmak,
  • Süreklilik ve Cesaretle kendimizi aşmak, geleceğimizin sorumluluğu ile girişimcilik ruhumuzu şekillendiriyor olmak.

  İNSAN KIYMETLERİ FELSEFEMİZ
  Uluslararası bir marka olma adına güçlü adımlarla yolculuğuna devam eden Tekzen, insan kıymetleri felsefesini rekabet gücünü sürdürebilir kılacak bir organizasyon yapısı oluşturma çerçevesinde şekillendirmiştir. İnsan kıymetleri felsefesi doğrultusunda sürekli eğitimle gelişim, yetenek stratejisi doğrultusunda yeni değerler yetiştiren Tekzen, tüm çalışanlarının paylaştığı bir kurum kültürü yaramak için aşağıdaki prensipleri benimsemiştir;

  • İnsan kıymetlerine azami önemi ve saygıyı gösteren bir yönetim anlayışı ile en üst etik değerleri bütün mevcut bölümlerinde kabulünü ve yaygınlığını sağlamak,
  • Etkin değerlendirme ve ölçme sistemleri ile doğru adayları doğru iş süreçlerine adapte edebilmek,
  • Tekzen Yetenek Stratejisine uygun bir anlayışla çalışanlarına kariyer fırsatları sağlamak,
  • Tarafsız ve ortak dilde kullanılan değerlendirmelerle çalışan performansını ölçümleme ve performansı onurlandırmak,
  • Performansa ve gelişime dair yeni yetkinliklerin gelişimine olanak sağlamak,
  • Bireysel ve kurumsal yetkinliklerin sürekliliğine ve gelişimine inanarak yaşam boyu öğrenimi sürdürmek,

  KARİYER VE GÖREVE GELME STRATEJİSİ
  Tekzen İnsan Kıymetleri, mevcut çalışan organizasyonundaki yetkinlik ve verimliliği arttırmak adına performans, kariyer, göreve gelme ve liderlik yönetimi stratejilerini Tekzen Yetenek Sistemi altında oluşturmuştur. Bu kapsamda mevcut çalışanlarına çeşitli fırsatlar sunarak başarıyı arttırmayı hedeflemektedir.

  EĞİTİM VE GELİŞİM ADIMLARI

  Çalışan verim ve mutluluğunu arttırmak adına Tekzen, mesleki gelişim desteğinin yanı sıra kişisel gelişime de önem vermekte ve düzenlenen eğitimlerde bireysel gelişim olanağı sunmaktadır. Bu kapsamda sunulan eğitimler üç farklı kategoride değerlendirilmektedir;

  • Teknik eğitimler
  • Şirket içi eğitimleri,
  • Gelişim ve liderlik eğitimleri,

  PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
  Bizler, geleceğe dair olmak istediğimiz yerin resmini gösteren vizyonumuzun, değerlerimizle bir bütün olarak adımlarımızı kararlaştırdığımız misyonumuzun ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımlarımızın performans odaklı bir çalışma anlayışı ile mümkün olabileceği inancını taşıyoruz.

  Performans Yönetim Sistemi İle;

  • Yeni beceri ve yetkinliklerin ortaya çıkartılması,
  • Güçlü yön ve alanların geliştirilmesi,
  • Geribildirim modeli ile hedef uyumluluğunun sağlanması,
  • İleri bildirim ile çalışanlar arasında daha yapıcı ve verimli ilişkilerin kurulması,
  • Sürekli öğrenme ve gelişim kültürünün oluşması, hedeflenmektedir.