Sürdürülebilirlik Projeleri

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ

  SÜRDÜREBİLİRLİK VE ÇEVRE
  Tüm iş süreçlerini içinde bulunduran bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimseyen Tekzen, iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte çevre alanlarında da yasal düzenlemelerin farkındalığı ile uluslararası standartlara eş değer ve uyuma dair en üst düzeyde mevcut dikkati benimsemiştir. Çalışanlarına bu önemli alanlarda sürekli farkındalıklar yaratan Tekzen, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler sağlamıştır.

  BU ANLAMDA BENİMSENEN FELSEFEMİZ

  • Sürdürülebilir bir ilerleme hedefi benimseyen Tekzen, tüm faaliyetlerinde çevresel etkileri en azami şekilde gözetmektedir
  • Tekzen yaptığı çalışmalarında her daim yenilikçi ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiş ve bu anlamda sektöründe öncü olmayı kendine görev addetmiştir.
  • Tekzen, “sürdürülebilir” liğin önemi doğrultusunda çevre çalışmalarında tamamlayıcı, destekleyici, açık ve güvenilir yönetim ile toplumdaki her bir bireyle iletişim ve işbirliği kurmaya büyük önem vermektedir.

  KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI
  Tekzen müşterileri ile olan yaklaşım ve sunduğu hizmette,

  • Müşterilerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılama oranını en üst düzeyde tutma gayreti ile kalitede sürdürülebilirliği,
  • Yaklaşım ve gayreti en üst düzeyde tutarak mükemmeli yakalamayı,
  • Sunduğu hizmet ve ürünlerinde tüm İSG, kalite ve çevresel şartlara, doğru zamanda etkin ve en başarılı yöntemlerle uygulamayı,
  • Eğitimler, geribildirimler, öneriler ve birlikte çalışma tutkusu ile tüm ekip üyeleri arasında verimli bir iletişim ve yeniliklere uyum ile birlikte inovatif gelişim isteğini sürekli kılmayı öncelikli hedefleri olarak benimsemiştir.

  VERİLEN TAAHHÜT
  Tekzen attığı her bir adımın çevresel faktörlerini  ve İSG olası tehditlerini sürekli ve periyodik olarak gözden geçirerek hedeflerine doğru ilerlerken,

  • Her türlü operasyonunda uygulanabilir doğa ve çevre dostu, İSG açısında tehdit unsuru yaratmayan yenilikler uygulayarak, daha fazla çevreye duyarlı ve iş sağlığı ve güveliğine katkıda bulunmayı,
  • Doğal kaynakların ve enerjinin daha doğru bununla birlikte verimli kullanılarak daha az tüketilmesine olanak sağlamayı,
  • Geri dönüşüm, kazanım ve yeniden kullanım anlayışı ile daha planlı ve duyarlı olmayı,
  • Çevre duyarlılığını ve İSG yaklaşım performansını sürekli geliştirip iyileştirmeyi,
  • Çevresel tüm ve her bir İSG yasal şartına ve zorunluluğuna uymayı planlayarak uymayı, taahhüt etmektedir.